Việt Nam rất quan ngại trước tình hình ở Ukraine
BVCL - Việt Nam kêu gọi các bên liên quan trong xung đột vũ trang ở Ukraine kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hoà bình
--Quảng cáo--- banner