Hà Nội lên cấp độ dịch 2, các hoạt động, dịch vụ thay đổi như nào?
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Theo các tiêu chí và hướng dẫn điều chỉnh cấp độ dịch thì cấp độ dịch của thành phố Hà Nội là cấp 2.
--Quảng cáo--- banner