Đồng chí Võ Văn Kiệt: Nhà lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng dấn thân cho cái mới
BVCL - Đồng chí Võ Văn Kiệt là một người cộng sản luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết. Suy nghĩ và việc làm của đồng chí luôn thể hiện sự trăn trở của một công dân, của một nhà lãnh đạo, người đứng đầu Chính phủ đau đáu vì tiền đồ phát triển của đất nước.
--Quảng cáo--- banner