Thiên tai ở Vĩnh Long gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng
BVCL - Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long xuất hiện nhiều loại hình thiên tai như mưa lớn, triều cường, lốc xoáy gây thiệt hại nhiều công trình công cộng và tài sản của người dân, ước tổng thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.
--Quảng cáo--- banner