Giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
BVCL - Mục tiêu xuyên suốt của Chính phủ là điều hành các công cụ để góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô cũng như hỗ trợ phục hồi kinh tế, đặc biệt ổn định các thị trường, bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng.
--Quảng cáo--- banner