Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp để tìm giải pháp để hỗ trợ Ethiopia
BVCL - Ngày 2/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp công khai thảo luận về tình hình Ethiopia nhằm hỗ trợ Ethiopia tái thiết, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.
--Quảng cáo--- banner