Chưa phê duyệt mở rộng thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine COVID-19 Nano Covax
Bộ Y tế tạm thời chưa phê duyệt mở rộng địa bàn nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine Nano Covax trong giai đoạn hiện nay do cần đảm bảo an toàn, khoa học, khả thi, tuân thủ đạo đức.
--Quảng cáo--- banner