Tòa án với công dân

Ủy ban Tư pháp tán thành những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên

Duy Tuấn 06/06/2024 - 17:31

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, chiều 6/6, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến trẻ em

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Tư pháp (UBTP) tán thành sự cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên (NCTN) với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của TANDTC.

ca2.jpeg
Toàn cảnh phiên họp.

Việc ban hành một đạo luật chuyên biệt về tư pháp đối với NCTN thể hiện Việt Nam đáp ứng và thực thi tích cực, nghiêm túc yêu cầu của Công ước quốc tế về quyền trẻ em, các khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em Liên hợp quốc.

“UBTP nhận thấy, dự thảo Luật đã thể chế hóa đầy đủ và bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến trẻ em. Các quy định của dự thảo Luật đã thể hiện đường lối nhất quán của Đảng về ưu tiên chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được ghi nhận trong nhiều văn kiện, nghị quyết, chỉ thị của Đảng”- bà Nga nói.

UBTP cũng nhận thấy, các quy định trong dự thảo Luật đã cụ thể hóa khoản 1 Điều 37 của Hiến pháp năm 2013: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.

Đồng thời, cơ bản phù hợp với nhiều quy định trong các văn bản pháp luật có liên quan như: Luật Trẻ em, Bộ luật Hình sự (BLHS), Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS), Luật Thi hành án hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Trợ giúp pháp lý…

ca3.jpeg
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga.

"UBTP đánh giá cao kết quả của TANDTC rà soát các cam kết, quy tắc quốc tế và nghiên cứu tổng quan pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về tư pháp NCTN. Trên cơ sở đó, các quy định của dự thảo Luật đã bảo đảm tương thích với Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam là thành viên"- Chủ nhiệm Lê Thị Nga nhấn mạnh.

Ràng buộc cao hơn trách nhiệm của gia đình và cộng đồng

Về những nội dung quan trọng của dự thảo luật, theo bà Nga, UBTP tán thành đối tượng điều chỉnh của Luật (gồm: NCTN là người phạm tội, NCTN là người bị hại và người làm chứng).

Khi tham gia vào quan hệ tố tụng hình sự, dù ở vai trò là người bị buộc tội, người bị hại hay người làm chứng thì NCTN đều là những đối tượng dễ bị tổn thương, dễ bị ảnh hưởng tiêu cực trước các biện pháp tố tụng. "Do đó, đều cần có những nguyên tắc, chính sách xử lý và thủ tục tố tụng đặc thù, phù hợp với các đối tượng này".

Đáng chú ý, UBTP cơ bản nhất trí với mục đích, yêu cầu về xử lý chuyển hướng (XLCH )trong dự thảo Luật. Việc sửa đổi, bổ sung chế định này phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước ta, nhất là thể chế hóa yêu cầu tại Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 28/12/2023 của Bộ Chính trị “Phát triển hệ thống tư pháp thân thiện và bảo vệ trẻ em”.

UBTP cơ bản tán thành dự thảo Luật về việc làm rõ nội hàm của từng biện pháp XLCH và quy định thêm các biện pháp XLCH, tạo điều kiện cho cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều lựa chọn để áp dụng biện pháp phù hợp nhất với từng đối tượng NCTN, bởi vì mỗi NCTN có hoàn cảnh gia đình, nhân thân, nguyên nhân thực hiện hành vi phạm tội, mức độ phạm tội và loại tội phạm thực hiện khác nhau.

ca1.jpeg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày Tờ trình về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên

Nhiều biện pháp mới được bổ sung như (hạn chế khung giờ sinh hoạt, đi lại; cấm đến một địa điểm nhất định; quản thúc tại gia đình) sẽ ràng buộc cao hơn trách nhiệm của gia đình và huy động sự tham gia của cộng đồng vào quá trình XLCH để thực hiện hiệu quả việc quản lý, giám sát, giáo dục NCTN.

Đề nghị mở rộng hình phạt cảnh cáo

Về đối tượng được áp dụng biện pháp XLCH (Điều 35), UBTP tán thành sự cần thiết quy định cụ thể các đối tượng được áp dụng và không được áp dụng biện pháp XLCH như dự thảo Luật trên cơ sở kế thừa khoản 2 Điều 91 của BLHS hiện hành.

Việc mở rộng một số trường hợp được XLCH và các trường hợp này đều thuộc trường hợp áp dụng biện pháp giáo dục tại Trường giáo dưỡng sẽ đáp ứng tốt mục tiêu “lấy giáo dục, giúp đỡ NCTN sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội là mục tiêu chủ yếu trong xử lý NCTN phạm tội”.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho cộng đồng và cho người bị hại, do Trường giáo dưỡng là tổ chức giáo dục có kỷ luật chặt chẽ, là cơ sở giáo dục do Bộ Công an trực tiếp quản lý.

Theo bà Nga, nếu được XLCH, thời điểm NCTN được áp dụng biện pháp đưa vào Trường giáo dưỡng sẽ sớm hơn ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố (thay vì đến khi vụ án chuyển sang giai đoạn xét xử, Tòa án mới xem xét, quyết định như hiện nay). Đồng thời, góp phần thực hiện tốt nguyên tắc của BLHS hiện hành “chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn với NCTN khi xét thấy hình phạt và các biện pháp giám sát, giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa”.

ca4.jpeg
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về hình phạt cảnh cáo (Điều 102), UBTP nhận thấy việc mở rộng đối tượng được áp dụng hình phạt cảnh cáo đối với “người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng do vô ý và có tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đến mức miễn hình phạt” như dự thảo Luật là phù hợp với chính sách xử lý đối với NCTN .

Theo bà Nga, có ý kiến đề nghị mở rộng hình phạt cảnh cáo được áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi phạm tội lần đầu, là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ủy ban Tư pháp tán thành những nội dung quan trọng của dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO