Tạo nền tảng để nền kinh tế tự vận hành
Đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm tạo nền tảng cho nền kinh tế, bắt đầu từ việc định danh toàn bộ tài sản của nền kinh tế, bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt và công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.
--Quảng cáo--- banner