Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn
BVCL - Cho biết năm 2024, Đảng sẽ tiến hành tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tất cả các Ban Tổ chức của các địa phương, bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn.
--Quảng cáo--- banner