Lời xin lỗi… gió bay
Không hề ngoa khi ví lời xin lỗi của Dương Quang Tuấn chẳng bằng một chiếc lá khô đặt nơi đầu gió. Một lần, thêm một lần, rồi nhiều lần như thế… đến mức người thân của Tuấn cũng phải thốt lên đầy nghi ngại, liệu có được mấy thực tâm trong mỗi lời Tuấn nói ra?
--Quảng cáo--- banner