Kết buồn của nhóm trai bản nơi bến sông Sê Pôn
BVCL - Trong 4 người đứng đó, đã có người vì sự túng thiếu mà liều mình tuyên bố “có tiền sẽ bất chấp”, cũng có người vì nghèo khó mà đâm ra hờn giận cuộc đời để rồi sống… “ngược lối”. Chính sự cố chấp, sự bất tuân pháp luật đó đã đẩy họ đến kết cục người bỏ mạng, người vĩnh viễn sống cảnh tù tội.
--Quảng cáo--- banner