Tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử; Triển khai Luật HGĐT

Tòa án | Mai Thoa - Mai Đỉnh | 15:40 13/07/2020

(BVCL) - Sáng 30/6, TANDTC tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử và triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Phó Chánh án TANDTC: Lê Hồng Quang, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Văn Du, Dương Văn Thăng; các đồng chí Thẩm Phán TANDTC; lãnh đạo các đơn vị TANDTC cùng các Chánh án TAND cấp cao và TAND một số tỉnh, thành phố.

Tòa án đã cố gắng trên các mặt công tác

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, các Tòa án triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, kinh tế tăng trưởng chậm, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 kéo dài, khó lường làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội; tiến độ giải quyết, xét xử các vụ án...

Mặc dù yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề và về cơ bản các đơn vị, Tòa án đã có cố gắng trên tất cả các mặt công tác, nhưng công tác chuyên môn của các Tòa án còn nhiều tồn tại, hạn chế, cần thiết phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để chấn chỉnh kịp thời nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đề ra.

Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử; Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì Hội nghị

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, hội nghị sơ kết lại 9 tháng vừa qua cũng là thời điểm để xem lại những kết quả chúng ta đã làm được để chỉ ra và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Cũng theo Chánh án TANDTC, vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐ) về phòng chống tham nhũng về kế hoạch, hoạt động của BCĐ từ nay cho đến cuối năm. Trong đó có vấn đề liên quan đến Tòa án sẽ xét xử các vụ án tham nhũng lớn mà BCĐ theo dõi chỉ đạo. Hội nghị cũng sẽ quán triệt đến Tòa án các cấp nội dung này để thực hiện.

Một nội dung quan trọng nữa là hội nghị sẽ triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho biết, đây là Luật do Tòa án đề xuất với Quốc hội. Thời gian qua dự án Luật đã được triển khai thí điểm ở 16 địa phương (ban đầu là Hải Phòng) và kết quả đem lại hiệu quả cao. Với sự chuẩn bị chu đáo, dự án Luật được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Có thể nói, với kết quả thí điểm thành công và sự chuẩn bị chu đáo về thảo luận nên đã nhận được sự đồng tình cao từ Quốc hội. Việc triển khai thực hiện thể hiện tinh thần trách nhiệm của Tòa án đối với một dự án Luật, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Đồng thời, Chánh án cũng lưu ý, thời điểm có hiệu lực của Luật vào đầu năm 2021. Theo đó, thời gian triển khai thực hiện không nhiều, trong khi có rất nhiều vấn đề đặt ra, nên chúng ta cần chuẩn bị sớm và chu đáo về mọi mặt, để đảm bảo khi Luật có hiệu lực có bộ máy vận hành.

Tòa án đã thụ lý 444.279, giải quyết được 293.763 vụ việc

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC đã trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình công tác; tổng hợp những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác xét xử và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Theo đó, công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc: Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/5/2020, các Tòa án đã thụ lý 444.279 vụ việc, đã giải quyết được 293.763 vụ việc (đạt tỷ lệ 66,1%). Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi của Tòa án giảm hơn cùng kỳ năm ngoái, đáp ứng được yêu cầu Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử; Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình công tác

Theo Phó Chánh án Thường trực Lê Hồng Quang, công tác xây dựng và hướng dẫn áp dụng pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và có nhiều đổi mới quan trọng. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành 03 Nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; Chánh án TANDTC đã ban hành 01 Chỉ thị, 01 thông tư; thông qua 08 án lệ, nâng tổng số án lệ đã được công bố là 37 án lệ.

Đối với công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được tăng cường, đổi mới, tập trung vào việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới và những vướng mắc trong thực tiễn xét xử; đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo hướng tăng cường hình thức tập huấn trực tuyến và tự đào tạo từ thực tiễn xét xử thông qua các phiên tòa rút kinh nghiệm.

Trong công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và tăng cường theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước; tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 8 của Hội đồng Chánh án ASEAN tại Việt Nam theo kế hoạch đã đề ra.

Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tiếp tục tập trung vào việc đổi mới các quy trình, thủ tục tiếp nhận, xử lý công việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án. Cùng với đó, một số hạn chế, thiếu sót về công tác chuyên môn cần rút kinh nghiệm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác của các TAND cũng bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu sót như: Chất lượng, hiệu quả, tiến độ giải quyết án chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra; công tác phối hợp trong quá trình giải quyết một số vụ việc cụ thể chưa được quan tâm làm tốt.

Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử; Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quang cảnh Hội nghị

Một số giải pháp để khắc phục các hạn chế, thiếu sót; nâng cao chất lượng hoạt động của các TAND như: Tiếp tục thực hiện tốt 14 giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; đặc biệt chú trọng làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám đốc việc xét xử, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; Nâng cao chất lượng kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; tập trung nguồn lực và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021); coi đây là nhiệm vụ cấp bách và rất quan trọng từ nay đến cuối năm 2020, để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, góp phần giảm áp lực công việc của các Tòa án; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu…

Khắc phục những khó khăn hiện tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá cao những kết quả của Tòa án các cấp đã thực hiện thời gian qua, đồng thời lưu ý một số nội dung trong xét xử các loại án dân sự, hình sự, hành chính và một số vụ án được Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi chỉ đạo trong thời gian tới.

Hội nghị tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng xét xử; Triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư BCH Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Việc công khai bản án trên Cổng thông tin điện từ là một trong những kết quả mà Tòa án đã làm trong thời gian qua được xã hội đánh giá cao. Đây là động thái rất đáng ghi nhận khi Tòa án công khai, minh bạch và chấp nhận ý kiến nhiều chiều từ dư luận xã hội. Đó là tinh thần cầu thị của Tòa án được đánh giá cao.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện tốt 14 giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng; đặc biệt chú trọng làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ án được Tòa án triển khai hiệu quả, đạt chất lượng... Qua đó, chất lượng xét xử các loại án của đã được nâng lên rất nhiều.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những tồn tại, cụ thể là những vụ án mà dư luận đang rất quan tâm gần đây, đặc biệt vụ án đã có thời gian dài trong tố tụng; cần phải lắng nghe nhiều chiều để có tham mưu hợp lý nhất với những vấn đề tư pháp hiện nay.

Với những vụ án BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo nói riêng và các vụ án nói chung, mặc dù các cơ quan tố tụng đã rất khẩn trương tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nhưng vẫn còn một số vụ án bị kéo dài, vì vậy cần sớm khắc phục vấn đề này, Đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý.

Liên quan đến công tác thi hành án hình sự, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Tòa án các cấp sau khi xét xử, bản án có hiệu pháp luật cần triển khai thực hiện nhanh chóng, tránh để chậm trễ; cố gắng khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay.

"Công tác Tòa án là lĩnh vực liên quan đến hoạt động chính trị, sinh mệnh con người nên cần phải khách quan, toàn diện, thận trọng, cụ thể. Tâm huyết, trách nhiệm, học hỏi thì dù khăn đến mấy cũng khắc phục được. Dư địa công tác xét xử quan trọng, tôi tin là Tòa án sẽ khắc phục được những khó khăn hiện tại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương bày tỏ sự tin tưởng.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý