Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giá
BVCL - Ngày 28/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành Công điện số 05/CĐ-BTC về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá. Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
--Quảng cáo--- banner