Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án tối cao Hàn Quốc
BVCL - Ngày 6/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đã tiếp xã giao ông Kim Sang-Hwan, Bộ trưởng Bộ quản lý Tòa án quốc gia, Tòa án tối cao Hàn Quốc, nhân dịp ông cùng các cộng sự có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
--Quảng cáo---