Khai trừ Đảng Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh
BVCL - Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ Đảng đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.
--Quảng cáo--- banner