Hà Tĩnh: Khẩn trương thành lập các đoàn công tác xuống tận thôn, xã đôn đốc, chỉ đạo chống bão NORU
BVCL - Chủ động ứng phó bão NORU, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các Đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tiếp xuống cơ sở để đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão, mưa lũ.
--Quảng cáo--- banner