Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022):
Trân trọng, biết ơn những người có công với độc lập, tự do của Tổ quốc
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa sâu sắc của công tác "đền ơn đáp nghĩa" là sự trân trọng, biết ơn những người có công với độc lập, tự do cho Tổ quốc chứ không phải là sự "gia ơn, làm phúc". Người nhấn mạnh "bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ".
--Quảng cáo--- banner