Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án

Tin nhanh 24h | 10:31 10/01/2022

Chỉ thị của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TAND các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, là chỗ dựa cho nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW đã trình bày dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2022.

Nội dung dự thảo Chỉ thị của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm công tác. Trong đó đặc biệt chú trọng đến các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, là chỗ dựa cho nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

z3093471025986_25c6994b057864888708d8beb8d5b55b.jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình yêu cầu TAND các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2022. Ảnh Nguyễn Dương 

Theo nội dung dự thảo Chỉ thị, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là thiên tai, dịch bệnh có khả năng tiếp tục gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội; tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tòa án.

Cùng với yêu cầu làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án trong bối cảnh dự báo số lượng các loại vụ việc phải thụ lý, giải quyết tiếp tục có xu hướng gia tăng với tính chất ngày càng phức tạp, các Tòa án còn phải thực hiện nghiêm chủ trương về tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

anh-1.jpg
Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQSTW phát biểu tại Hội nghị. Ảnh Nguyễn Dương

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chánh án TANDTC yêu cầu lãnh đạo Tòa án các cấp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các văn bản, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19.

Đặc biệt, Tòa án các cấp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của Tòa án nhân dân, cụ thể:

Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, giải quyết, xét xử đạt từ 90% trở lên đối với các vụ án hình sự; đạt từ 85% trở lên đối với các vụ, việc dân sự; đạt từ 65% trở lên đối với các vụ án hành chính; đạt từ 99% trở lên đối với các đề nghị xem xét, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; đạt từ 60% trở lên đối với các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Các bản án, quyết định của Toà án cần được ban hành trong thời hạn luật định (bao gồm cả quyết định thi hành án hình sự đối với 100% người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án). Đồng thời, ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định đối với người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án đạt tỷ lệ 100%.

Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm. Tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án.

Lãnh đạo Tòa án các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như vi phạm thời hạn tạm giam trong giai đoạn chuẩn bị xét xử.

Đối với các vụ việc dân sự, cần có giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử; hạn chế tối đa việc tạm đình chỉ nhiều lần đối với một vụ án, tạm đình chỉ giải quyết vụ án không có căn cứ pháp luật. Đề ra các giải pháp đột pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.

Nâng cao chất lượng xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; công tác thi hành án hình sự bảo đảm việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù phải đủ căn cứ và đúng pháp luật. Kịp thời giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại và xử lý nghiêm trách nhiệm của người gây oan sai theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

z3093714336082_08879be011f5f3fa0b860c03026f8df5.jpg
Lãnh đạo TANDTC chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh Nguyễn Dương 

Chỉ đạo thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn về nội dung, hình thức bản án, quyết định.Kịp thời sửa chữa, bổ sung bản án theo quy định đối với các bản án, quyết định có sai sót. Thực hiện nghiêm các quy định về gửi bản án, quyết định của Tòa án cho đương sự và cơ quan hữu quan.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân; phấn đấu trong năm 2022 và các năm tiếp theo, 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đủ điều kiện công khai đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Tích cực, khẩn trương tổ chức nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các đề án, chương trình như: “Đề án cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; “Định hướng công tác xây dựng pháp luật của Tòa án nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 và các năm tiếp theo”; “Đề án đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”...

Nâng cao hiệu quả công tác, công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, là chỗ dựa cho nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Đồng thời, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông về tổ chức, hoạt động của Tòa án; Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời phản hồi, phúc đáp những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của nhân dân liên quan tới hoạt động Tòa án.

  • Tòa án nhân dân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt hoạt động
    Tòa án11 tháng trước - Nhóm PV
    BVCL - Nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Tòa án và tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam vào năm 2025, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức buổi lễ khánh thành Trung tâm Giám sát, điều hành, Trung tâm Tư liệu – Thư viện, ra mắt Phần mềm Trợ lý ảo và Nền tảng xét xử trực tuyến Tòa án nhân dân.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Xét xử vụ án Alibaba: Nhân viên Công ty không biết thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện
BVCL - 18h30 ngày 8/12, đại diện VKSND TPHCM đã đọc xong toàn bộ cáo trạng truy tố các bị cáo trong vụ án Alibaba. Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào lúc 7h30 ngày 9/12.