Thừa Thiên - Huế: Cơ sở nào để lựa chọn đơn vị cung ứng ngói tráng men phục dựng Điện Kiến Trung?
BVCL - Công ty TNHH Đồng Tâm Hiệp Lực dù chưa hoàn thiện các thủ tục giấy tờ về quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất theo quy định nhưng vẫn cung cấp ngói để phục dựng công trình Điện Kiến Trung (Đại Nội Huế). Chính điều này đã vấp phải những ý kiến trái chiều về chất lượng sản phẩm, cũng như các tiêu chí về hồ sơ pháp lý của đơn vị dự thầu cung ứng ngói phục dựng dự án.
--Quảng cáo--- banner