Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk

Đời sống | Anh Phạm | 15:21 23/06/2022

Ngày 23/6, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đắk Lắk làm việc theo Quy định 67, ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban chỉ đạo có con dấu riêng, kinh phí hoạt động của Ban do Văn phòng Tỉnh ủy bảo đảm theo quy định.

Trưởng Ban chỉ đạo là người phân công nhiệm vụ đối với các thành viên. Ban Chỉ đạo quyết định ban hành quy chế làm việc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác.

dk-4.jpg

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: N.G)

Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên do ông Nguyễn Đình Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban. Các Phó trưởng ban gồm: Ông Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà H'Lim Niê – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thượng Hải – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Lê Văn Nghĩa – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhằm chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ngay sau Hội nghị Trung ương 5, với tinh thần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã thảo luận, thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung, chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công; một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm đã tồn đọng từ các năm trước cần tập trung giải quyết dứt điểm theo chương trình đã đề ra.