Làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực đất đai để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
BVCL - Liên quan nhóm vấn đề về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong quan hệ pháp luật về đất đai, tại Tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, cần thảo luận làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực đất đai để góp phần ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai.
--Quảng cáo--- banner