Thái Nguyên: Chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đời sống | Nguyễn Liên | 10:04 11/12/2021

BVCL - Sau 3 ngày Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất thông qua 38 Nghị quyết. Một trong điểm nhấn quan trọng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên nêu cao “Chủ trương đúng - Đồng thuận cao - Hành động quyết liệt”.

a1-tn.jpeg
Các đại biểu biểu quyết, thông qua 38 nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Theo đó, tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết, thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách; giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp trong năm 2022; thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ…

Với 30 nghị quyết chuyên đề, HĐND tỉnh thống nhất ban hành các kế hoạch, đề án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, bao gồm: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; đề án xây dựng nông thôn mới; đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời, quyết định một số cơ chế, chính sách về hỗ trợ lực lượng cán bộ thú y cơ sở; phát triển du lịch cộng đồng; chi phí hỏa táng; hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo và người thuộc hộ nghèo…

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, phân tích một cách khách quan, toàn diện các vấn đề, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và những giải pháp quyết liệt đã đề ra từ đầu năm, với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, đời sống nhân dân ổn định và phát triển.

Một số kết quả nổi bật là: Kinh tế tăng trưởng ước đạt 6,56%, cao gấp 2 lần bình quân chung của cả nước; tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân đầu người mặc dù chưa đạt kế hoạch nhưng trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế vẫn đạt 95,1 triệu đồng/người (kế hoạch: 98 triệu đồng), tăng 6,4 triệu đồng/người so với năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 844 nghìn tỷ đồng, tăng 7,7%; giá trị xuất khẩu ước đạt gần 29 tỷ USD, tăng 2,4%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 16.750 tỷ đồng, tăng 10,6%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng 4,18%; giá trị sản phẩm trên 1ha đất nông nghiệp trồng trọt đạt trên 117 triệu đồng, tăng 7,1%; 102/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 75%).

Công tác thu hút đầu tư vào tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn năm 2021 đạt 52 nghìn tỷ đồng, tăng 10%; đã có 35 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư 6.377 tỷ đồng; cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 27 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 158 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có gần 8 nghìn doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 116 nghìn tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đời sống của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,17%.

Tỉnh đã ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 như: Hỗ trợ người Thái Nguyên đang sinh sống tại T.P Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam; hỗ trợ chi phí cách ly, ăn, ở, xét nghiệm cho người lao động là công dân của tỉnh đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bắc Giang trở về quê hương; hỗ trợ giáo viên mầm non, phổ thông và nhân viên làm nhiệm vụ nấu ăn thuộc diện thuê khoán và người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021 ước đạt 16.750 tỷ đồng, vượt 4.516,7 tỷ đồng so với kế hoạch Chính phủ giao, vượt 1.150 tỷ đồng so với kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và có nhiều khởi sắc. Lũy kế hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 109/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới, với 6 xã nông thôn mới nâng cao; 3 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (gồm T.P Thái Nguyên, T.P Sông Công và T.X Phổ Yên)….

Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch; triển khai chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn vào tỉnh như: Sunny Opotech, SaigonTel, FLC, Tân Hoàng Minh, Flamingo... Hiện nay, toàn tỉnh đã có 171 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt trên 8,76 tỷ USD và 817 dự án đầu tư ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 200 nghìn tỷ đồng, đang là những động lực cho tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, ngành, các nhà hảo tâm đã tổ chức nhiều đợt phát động, đóng góp được trên 30 tỷ đồng hỗ trợ, ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội.

a2.jpg
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt quan điểm “Chủ trương đúng - Đồng thuận cao - Hành động quyết liệt”

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động đối với 21 dự án chậm tiến độ. Ngoài ra, qua rà soát thêm ngoài danh mục 116 dự án, các sở, ngành, địa phương cũng phát hiện thêm vi phạm ở một số dự án và đề nghị chấm dứt hoạt động thêm 3 dự án. Với các dự án có vi phạm khác, tỉnh sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng chia sẻ “Qua việc đánh giá những tồn tại, hạn chế và những khó khăn vừa qua, UBND tỉnh rút ra bài học kinh nghiệm là: “Công việc càng khó, càng phức tạp thì càng phải công khai, minh bạch và tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện”. Đồng thời, quán triệt quan điểm “Chủ trương đúng - Đồng thuận cao - Hành động quyết liệt”.

Với tinh thần khẩn trương, cải cách hành chính mạnh mẽ, quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiếp nối thành công của 5 kỳ họp trước trong năm 2021 (bao gồm 2 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIII và 3 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XIV), Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và sớm đi vào cuộc sống hướng đến nâng cao đời sống an sinh người dân Thái Nguyên.

a3-db.jpg
Đại biểu Lê Thị Thu An (tổ T.P Thái Nguyên) cùng nhiều đại biểu khác mong muốn 38 nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
TAND huyện Tương Dương (Nghệ An): Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân qua những phiên tòa lưu động
BVCL - Đa phần các bị cáo do thiếu hiểu biết về pháp luật, dẫn đến liều lĩnh, bất chấp để phạm tội. Nắm bắt được điều đó, TAND huyện Tương Dương (Nghệ An) đã tập trung chú trọng công tác xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.