Công nhận kết quả tự test nhanh tại nhà của F0
BVCL - Trong hướng dẫn quản lý tại nhà với người mắc COVID- 19 ban hành ngày 14/3, Bộ Y tế quy định người mắc COVID-19 được khẳng định nhiễm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR, hoặc test nhanh do bản thân hay người chăm sóc tự làm tại nhà, hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện.
--Quảng cáo--- banner