UBTVQH đồng ý điều chỉnh dự toán chi NSNN của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc từ Bộ Tư pháp sang UBND tỉnh Sơn La
BVCL - UBTVQH thống nhất điều chỉnh giảm 3.780.746.368 đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 nguồn chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề của Bộ Tư pháp và điều chỉnh tăng tương ứng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 lĩnh vực chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề của tỉnh Sơn La, để bố trí dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cho Trường Trung cấp Luật Tây Bắc bằng số kinh phí điều chỉnh dự toán này, số tiền là 3.780.746.368 đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ.
--Quảng cáo--- banner