TAQS Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023

Mạnh Hùng| 04/01/2023 11:04

BVCL - Ngày 3/1, TAQS Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Toà án quân sự năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương.

Cùng dự Hội nghị còn có ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy trung ương; Thiếu tướng Lê Văn Lương, Phó Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng; Đại tá Phạm Quang Thùy, Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Cục Phó Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Duy Hoà, Phó Chánh án TAQS TW; Đại tá Hoàng Hữu Quý, Phó Chánh án TAQS TW và các Chánh án TAQS khu vực, các Thẩm phán, Thư ký và cán bộ nghiên cứu của các TAQS.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết nối với 18 điểm cầu các TAQS trong toàn quân cho toàn thể cán bộ, nhân viên chiến sĩ  tham dự.

toa-an-quan-su-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-toa-an-nam-2023-hinh-anh0568763642.jpg
Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án TANDTC, Chánh án TAQS Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Thăng cho biết qua một năm thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít những khó khăn đan xen trong bối cảnh tình hình dịch bệnh bùng phát, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình tội phạm, vi phạm liên quan đến Quân đội có xu hướng gia tăng, kể cả các vụ án trọng điểm. Trong khi đó, đội ngũ các chức danh tư pháp của các Tòa án quân sự vẫn còn thiếu so với biên chế, một số Thẩm phán mới được bổ nhiệm còn thiếu kinh nghiệm trong công tác giải quyết án.

Tuy nhiên, được sự lạnh đạo thường xuyên của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy các Bộ Tư lệnh Quân khu và tương đương; sự chỉ đạo về chuyên môn của TANDTC và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp trong quân đội, các cơ quan đơn vị có liên quan, TAQS đã đoàn kết, thống nhất, phát huy các thuận lợi, nỗ lực khắc phục các khó khăn, hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo kế hoạch đề ra.

Vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, chất lượng công tác xét xử được giữ vũng, các TAQS làm tốt công tác thi hành án hình sự, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phổ biến, giáo dục pháp luật, nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, trao đổi nghiệp vụ, tổ chức hội thảo chuyên môn rút kinh nghiệm; công tác cán bộ, đối ngoại và hợp tác quốc tế được thực hiện đúng kế hoạch.

Thực hiện tốt chế độ nề nếp, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại.

Cụ thể, về công tác chuyên môn, trong năm 2022, TAQS phải giải quyết 282 vụ với 840 bị can, bị cáo. Trong đó, án sơ thẩm là 215 vụ với 650 bị can, bị cáo; Án phúc thẩm 63 vụ với 183 bị cáo; Án giám đốc thẩm 3 vụ với 5 bị cáo; án tái thẩm 1 vụ với 2 bị cáo.

toa-an-quan-su-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-toa-an-nam-2023-hinh-anh11134719623.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Để có được những kết quả nêu trên, trong năm 2022, các TAQS đã tích cực giải quyết tốt các vụ án thuộc thẩm quyền; đã quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong quá trình giải quyết án, nhất là đường lối, chính sách pháp luật xử lý các tội phạm về tham nhũng, tiêu cực. Thẩm phán, Hội thẩm đã đề cao trách nhiệm công vụ, nghiên cứu kỹ hồ sơ, xét xử đúng trình tự, thủ tục và thời gian luật định.

Việc trả hồ sơ điều tra bổ sung có căn cứ pháp luật, cơ bản cần thiết đảm bảo cho việc giải quyết án được khách quan, toàn diện. Kỹ năng điều hành phiên toà của Thẩm phán chủ tọa chất lượng tranh tụng ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Bản án tuyên có căn cứ pháp luật, lập luận chặt chẽ, đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan với người không có tội.

Hình phạt áp dụng đối với bị cáo cơ bản tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Chất lượng xét xử của các TAQS được giữ vững, chưa phát hiện ra trường hợp nào có biểu hiện tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Tòa án.

Việc áp dụng chế định án treo đảm bảo đúng hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018, Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC. Khi xét xử các vụ án về tham nhũng, kinh tế và chức vụ TAQS các cấp đã xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, áp dụng triệt để các biện pháp nhằm thu hồi tối đa tài sản của nhà nước.

Các TAQS đã tổ chức 51 phiên tòa rút kinh nghiệm, sau mỗi phiên tòa đã tiến hành họp rút kinh nghiệm để đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức phiên tòa, kỹ năng điều hành phiên tòa, kỹ năng xét hỏi và việc áp dụng pháp luật. Trong năm 2022, đã có 59 bản án của các TAQS đủ điều kiện được công bố trên Cổng thông tin điện tử Tòa án.

7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác năm 2023

1. Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác tư pháp, cải cách tư pháp và nhiệm vụ quân sự quốc phòng được đề cập tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Ban cán sự Đảng TANDTC. Tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm “xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ Nhân dân” theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

2. Làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra trong Quân đội. Nâng cao chất lượng công tác giải quyết, xét xử các vụ án đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra xét xử oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, đảm bảo đúng thời gian quy định, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, áp dụng triệt để các biện pháp nhằm thu hồi tài sản nhà nước.

toa-an-quan-su-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-toa-an-nam-2023-hinh-anh2615561752.jpg
Hình ảnh trực tuyến tại một số điểm cầu của các Toà án quân sự

3. Thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, giải quyết đơn khiếu nại, tố cao, Tăng cường công tác giám đốc xét xử, kiểm tra, giám sát của Tòa án cấp trên đối với cấp dưới, đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp tại các TAQS; tiếp tục tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo hình thức trực tiếp và lựa chọn những phiên tòa điển hình để tổ chức rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến trong hệ thống TAQS. Thực hiện việc công bố bản án, quyết định của các TAQS trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án để các cơ quan nhà nước, tổ chức, đoàn thể và nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với kết quả xét xử của TAQS.

4. Tiếp tục đề nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp hoặc xây mới trụ sở làm việc của một số TAQS đã xuống cấp nghiêm trọng; đầu tư trang bị phòng xử án theo đúng tiêu chí tại Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC của Chánh án TANDTC; trang bị hệ thống thu phát hình tại phòng xử án và các địa điểm có liên quan để tổ chức được các phiên toà trực tuyến theo quy định của Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT ngày 15/12/2022, Quyết định số 512/QĐ-TANDTC của Chánh án TANDTC về tổ hức phiên tòa trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án. Đồng thời, quản lý, khai thác, sử dụng kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, không để xảy ra tham ô, lãng phí, thất thoát.

5. Tích cực làm tốt công tác phổ biến, giáo dục, phát luật theo chương trình, kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng, các quân khu và tương đương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ nguyên kỷ luật Quân đội; thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật và nghiên cứu khoa học, công tác hành chính tư pháp, công tác quản lý thông tin tư liệu và lý lịch tư pháp; thống kê hình sự, thống kê tội phạm đúng quy định.

6. Thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch, tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và sử dụng cán bộ; quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới; thực hiện tốt công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng và TANDTC.

7. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua quyết thắng trong Quân đội, phong trào thi đua ngành TAND và các đợt thi đua cao điểm, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

toa-an-quan-su-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-toa-an-nam-2023-hinh-anh31228059575.jpg
toa-an-quan-su-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-toa-an-nam-2023-hinh-anh4403456380.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAQS Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO