TANDTC: Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết để phòng chống dịch Covid-19

Tòa án | Bạch Dương | 12:13 24/07/2021

Ngày 24/7, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) đã ban hành công văn về việc thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

huy-tand-toi-cao-moi-1-jpg(1).jpg
Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao

Theo đó, Chánh án TANDTC đề nghị các lãnh đạo TANDTC, các thành viên Hội đồng Thẩm phán, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 17 của UBND thành phố Hà Nội và tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, từ ngày 24/7/2021 đến hết ngày 07/8/2021, phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo hoạt động bình thường của cơ quan. Xây dựng Kế hoạch phân công cán bộ, công chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin, làm việc tại nhà.

Trường hợp cần thiết phải tới cơ quan, phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, không để xảy ra lây nhiễm dịch Covid-19 tại công sở.

Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết, trường hợp đặc biệt cần phải họp thì tổ chức họp trực tuyến. Giao Văn phòng bố trí, đảm bảo phòng họp giãn cách theo đúng yêu cầu phòng, chống dịch.

Giao Văn phòng tổ chức phun khử khuẩn toàn trụ sở cơ quan, tiếp tục đảm bảo các điều kiện, phương tiện cần thiết để chủ động phòng, chống dịch Covid-19.

TANDTC đề nghị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên; chịu trách nhiệm trước Chánh án về kết quả công tác phòng, chống Covid-19 tại cơ quan, đơn vị và báo cáo Chánh án kịp thời khi có tình huống phát sinh thông qua Chánh Văn phòng TANDTC.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp chống dịch COVID-19 đến 31/12/2023
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký báo cáo gửi Quốc hội về đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.