TAND TP Hải Phòng ký kết phối hợp công tác theo Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tòa án | Vũ Ba | 23:12 22/07/2021

BVCL - Ngày 22/7, HĐND - UBND TP. Hải Phòng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phối hợp tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác theo Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

0862499c-282c-4ebf-84b9-c43084a083c1.jpeg
Ban Tuyên giáo Thành ủy và HĐND thành phố ký phối hợp.

Theo đó, ngày 7/5/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU về “quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về “ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

Triển khai thực hiện Kế hoạch 47, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các đơn vị đã tiến hành tổ chức triển khai và hướng dẫn việc tuyên truyền, quán triệt Quyết định số 238-QĐ/TW  Kế hoạch số 47-KH/TU đến các đối tượng theo quy định (việc tổ chức được tiến hành trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19).

Chương trình phối hợp gồm 6 nội dung:

 Một là, chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương, quyết sách của bộ, ngành Trung ương; chủ trương, quyết sách của thành phố và các địa phương, đơn vị. 

Hai là, tham mưu Thành ủy, các cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm quốc gia, thành phố, địa phương có ảnh hướng đến di tích lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo; công tác cán bộ; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo, độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia; tự do ngôn luận; yếu tố nước ngoài; khi xét xử các vụ án lớn (gọi chung là vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”). 

Ba là, tham mưu giúp Thành ủy và các cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. 

Bốn là, trực tiếp tham gia cùng các cơ quan liên quan giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. 

Năm là, phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

Sáu là, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

6f1d5a10-b8be-41b6-8beb-207e492bcf34.jpeg
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc tham mưu tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp ngày hôm nay và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để việc triển khai thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 47-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị 5 cơ quan bám sát mục tiêu của Ban Bí thư Trung ương đã đề ra, tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động từ đó định hướng tư tưởng trong nhân dân giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, xây dựng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với Thành ủy, HĐND, UBND, các cơ quan của thành phố; khi thực hiện các công việc, phải xác định mục tiêu chung của Trung ương, thành phố đó là thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. 

8d690e66-6cbb-4127-b91e-2e0049a3536d.jpeg
Ban Tuyên giáo Thành ủy và Tòa án nhân dân thành phố ký phối hợp.

Đề nghị từng đơn vị phải thực hiện nghiêm túc, đúng trách nhiệm Chương trình phối hợp, chủ động phối kết hợp để cung cấp thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, giải quyết tốt các vấn đề nổi cộm, những vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm; cùng với đó là tuyên truyền, khích lệ những tấm gương, người tốt việc tốt trong quá trình triển khai thực hiện.

Thay mt các cơ quan ký kết phi hợp, bà Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cảm ơn sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy – HĐND – UBND thành phố; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Dám khởi nghiệp để tạo nên những "kỳ lân" tầm cỡ khu vực và thế giới
Tối 3/12, tại Bình Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu trong Chương trình "Dấu ấn - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2022". Bảo vệ Công lý trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại sự kiện này.