Sự kiện

TAND tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng công chức năm 2023

Thành Nhớ-Thanh Ngân 15/11/2023 - 10:51

TAND tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng 15 Thư ký viên làm việc tại TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang.

  1. Vị trí, chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng

- Vị trí tuyển dụng: Thư ký viên.

- Số lượng: 15 công chức.

- Hình thức tuyển dụng: Thông qua thi tuyển.

2. Điều kiện tiêu chuẩn

2.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức vào làm việc trong TAND hai cấp tỉnh Hậu Giang

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

b) Đủ 18 tuổi đến 30 tuổi đối với nữ và đến 35 tuổi đối với nam.

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị gia đình và bản thân không vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

đ) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng; nam cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

e) Về trình độ chuyên môn:

f) Có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy loại khá trở lên

g) Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam trở lên.

h) Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông trở lên.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại mục 1, phần II Thông báo này.

b) Không cư trú tại Việt Nam.

c) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

3. Hình thức, nội dung tổ chức thi tuyển

3.1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển.

3.2. Nội dung

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

3.2.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 03 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; công tác quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh, 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

c) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ tiếng Anh.

d) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài (tiếng Anh) hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh) ở Việt Nam.

đ) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

e) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

3.2.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

a) Hình thức, thời gian thi: Thi viết 180 phút.

b) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

c) Thang điểm: 100 điểm.

4. Xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển phải có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7.5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả thi tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2.5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

d) Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

6.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển đựng trong túi Hồ sơ, mặt ngoài ghi rõ “Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển công chức” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký tên trên từng trang; người khai chịu trách nhiệm về những nội dung khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ (Phụ lục 1).

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Phụ lục 2).

c) Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải được công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

d) Bản sao (có chứng thực) Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

e) Ba (03) phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận khi cần thông báo; hai (02) ảnh 4x6 (chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển).

g) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người dự tuyển thường trú cấp (Phiếu số 1 và Phiếu số 2, thí sinh hoàn thiện mục này khi có thông báo trúng tuyển).

h) Các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Thí sinh đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ theo quy định tại Thông báo này và không trả lại hồ sơ nếu không được tuyển dụng.

6.2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ

a) Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi: 30 ngày kể từ ngày 10/11/2023. Thí sinh nộp hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần hoặc qua đường bưu điện (nếu hồ sơ gửi theo đường bưu điện thì tính từ ngày gửi theo dấu bưu điện trên phong bì).

b) Địa điểm: Phòng Tổ chức - Cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng TAND tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 11A Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại 02933580840.

7. Thời gian thi, lệ phí dự thi

7.1. Thời gian thi, địa điểm tổ chức thi: Dự kiến trong tháng 01/2024, tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 11A Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Thời gian thi sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử TAND tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ: http://haugiang.toaan.gov.vn.

7.2. Lệ phí dự tuyển: theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

TAND tỉnh Hậu Giang sẽ thông báo các nội dung có liên quan đến công tác tuyển dụng công chức trên trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ: http://haugiang.toaan.gov.vn và không gửi thông báo giấy đến thí sinh. Đề nghị thí sinh theo dõi để thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO