--Quảng cáo--- banner
  • TAND tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn Hội thẩm nhân dân lần 2 năm 2020
    Tòa ánmột năm trước - T. Dung
    BVCL - Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ xét xử các loại án trên địa bàn, ngày 03 và 04/12, TAND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lần 2 cho đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên và Hội thẩm nhân dân 2 cấp của tỉnh.