Bảo hiểm TNDS bắt buộc: Có được sử dụng bảo hiểm TNDS bản điện tử khi tham gia giao thông?
BVCL - Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là một trong những loại giấy tờ mà người tham gia giao thông khi điều khiển xe cơ giới phải mang theo. Kể từ ngày 01/03/2021 các Doanh nghiệp bảo hiểm hội viên của Hiệp hội đã thực hiện cấp GCNBH điện tử đối với bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới.
--Quảng cáo--- banner