Quảng Ngãi: Vì sao không cấp Giấy CNQSDĐ cho gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thị?
Ông Nguyễn Tiến Dân, đại diện ủy quyền của gia đình mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Thị (đã mất), hơn 6 năm ròng rã “cõng đơn” đi đòi đất. Vụ việc tưởng đến lúc được giải quyết ổn thỏa nhưng mới đây, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Sơn Tịnh tiếp tục trả hồ sơ… vì lý do không đo đạc được hiện trạng.
--Quảng cáo--- banner