Sơ kết đánh giá quy chế xếp hạng công chức, viên chức, người lao động TAND
BVCL - Chiều 25/11 tại Hà Nội, TANDTC tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm đánh giá quy chế tạm thời đánh giá, xếp hạng công chức, viên chức, người lao động trong TAND. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì hội nghị.
--Quảng cáo--- banner