Đắk Lắk: Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, vì sức khỏe, sinh mạng của người dân
BVCL - Triển khai thực hiện năm An toàn giao thông 2022, các cơ sở, ban ngành tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện quyết liệt chủ trương “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên tinh thần “Vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”, với 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.
--Quảng cáo--- banner