Trong nước

Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Duy Hà 02/12/2023 21:28

Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

01.12.2023-sach-cua-tong-bi-thu.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tài liệu quý về xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO