Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện ​

Đời sống | Ánh Ngọc | 08:29 10/11/2022

BVCL - Chiều 9/11, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện đã được Quốc hội biểu quyết thông qua.

tss(1).jpg
Ảnh minh hoạ

Trước khi biểu quyết thông qua toàn văn dự án Luật, Quốc hội đã xem xét, biểu quyết riêng một điều khoản về lựa chọn phương án cấp tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Theo đó, băng tần có thể được cấp cho doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh với thời hạn không quá 3 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm lập đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lấy ý kiến Bộ TT-TT, ý kiến Bộ Công an đối với đề án do Bộ Quốc phòng lập, ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đề án do Bộ Công an lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trước khi Bộ TT-TT cấp phép.

Nội dung mới khác rất đáng lưu ý tại dự thảo Luật vừa được thông qua liên quan đến phương thức cấp giấy phép sử dụng băng tần, kênh tần số.

Theo đó, áp dụng phương thức cấp giấy phép thông qua đấu giá đối với băng tần để thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất; băng tần, kênh tần số để thiết lập mạng viễn thông công cộng mặt đất khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ TT-TT.

Bên cạnh đó, phương thức cấp giấy phép thông qua thi tuyển được áp dụng đối với băng tần, kênh tần số quy định tại khoản 2 Điều này khi cần phủ sóng công nghệ mới trên diện rộng trong một khoảng thời gian nhất định hoặc khi cần có tổ chức mới tham gia thị trường để thúc đẩy cạnh tranh cho hoạt động viễn thông. Thủ tướng Chính phủ quyết định băng tần, kênh tần số được cấp phép thông qua thi tuyển theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ TT-TT.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

  • Quốc hội ra các Nghị quyết về công tác nhân sự
    Tin nhanh 24h3 tháng trước - Ngọc Mai
    BVCL - Các Nghị quyết có nội dung miễn nhiệm, quyết nghị, phê chuẩn chức vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/10/2022, liên quan đến nhân sự các ngành: Giao thông Vận tải, Kiểm toán nhà nước, Y tế nhiệm kỳ 2021-2026.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Tổng Bí thư: Tiếp tục dự báo tình hình để có biện pháp đối phó, không chủ quan, lơ là
Chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý nhiệm vụ sắp tới, phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó, không chủ quan, lơ là.