5 thành phố nghiên cứu phân vùng hạn chế xe máy
BVCL - Các thành phố nghiên cứu xây dựng Đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.
--Quảng cáo--- banner