Lượng thịt lợn nhập khẩu liên tục giảm
BVCL - Từ đầu năm đến nay, nhập khẩu mặt hàng thịt lợn liên tục giảm do lượng tiêu thụ trong nước vẫn chậm, trong khi sản lượng lợn trong nước tiếp tục phục hồi.
--Quảng cáo--- banner