Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững

Đời sống | Tiến Thành | 15:24 03/06/2022

BVCL - Ngày 2/6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM, do Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn, đã giám sát về tình hình triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững của TPHCM giai đoạn 2021-2025.

vna_potal_giam_ngheo_o_thanh_pho_ho_chi_minh__tu_giam_ben_vung_den_nang_cao_chat_luong_song_stand_6(1).jpg
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Sở LĐTB-XH TPHCM, đầu giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn thành phố là 58.019 hộ, với 227.743 nhân khẩu (chiếm 2,29% tổng số hộ dân thành phố). Trong đó có 37.772 hộ nghèo, với 148.763 nhân khẩu và 20.247 hộ cận nghèo, với 78.980 nhân khẩu. Kết quả rà soát vào cuối năm 2021, thành phố giảm 1.597 hộ nghèo và giảm 1.378 hộ cận nghèo.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ghi nhận những nỗ lực của các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác giảm nghèo bền vững của thành phố. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khuyến khích nghiên cứu, nhân rộng và phát huy các giải pháp, mô hình hay ở cơ sở để nâng lên thành mô hình chung của TPHCM. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần quan tâm thêm các đối tượng nghèo, cận nghèo là người thuộc diện chính sách, người dân tộc, hội viên, đoàn viên làm việc trong các tổ chức chính trị, xã hội để nhanh chóng đưa họ ra khỏi diện nghèo, cận nghèo.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý