Đề nghị kéo dài thời gian gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc
BVCL - Cho phép tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện việc gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc theo quy định tại mục 3.1 Nghị quyết số 30 cho đến khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2016 có hiệu lực.
--Quảng cáo--- banner