Đời sống

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 01/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Đ.Quỳnh-Hải Diệp-V.Anh 16/04/2024 - 18:18

Từ 01/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu.

Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Dự thảo Nghị định đưa ra mức lương tối thiểu áp dụng từ 1/7 tăng 6% so với hiện hành.

Theo đề xuất, lương vùng I nâng lên 4,96 triệu đồng; vùng II là 4,41 triệu đồng; vùng III là 3,86 triệu đồng và vùng IV đạt 3,45 triệu đồng.

Cùng với lương tối thiểu tháng, mức lương tối thiểu theo giờ cũng tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024.

Cụ thể, vùng I lên 23.800 đồng/giờ; vùng II lên 21.200 đồng/giờ; vùng III là 18.600 đồng/giờ; vùng 4 là 16.600 đồng/giờ. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 200.000 đồng - 280.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

yoelar3yhe0ctfdqzqo4.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động.

Mức lương tối thiểu vùng này cũng được cho là cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025, tức là cơ quan xây dựng chính sách đã tính trước một phần CPI của năm 2025 vào mức sống tối thiểu để người lao động được hưởng ngay từ giữa năm 2024.

Mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 01/7/2024 có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nghe tin: Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 01/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?.

Theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo công thức: Lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu với lao động nam là đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội được hưởng 45%, sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội được hưởng 45%, sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. Mức hưởng tối đa là 75%.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm lao động, mỗi năm nghỉ hưu sẽ bị trừ 2% vào tổng tỷ lệ hưởng (có thời gian lẻ dưới 6 tháng không giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, thời gian lẻ từ 6 tháng trở lên tính mức giảm là 1%).

Như vậy, lương hưu được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và tiền lương đóng hằng tháng.

Do đó, nếu tăng mức lương tối thiểu vùng có thể làm tăng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Như vậy, nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này, người lao động cũng được hưởng lợi khi mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cao hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 01/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO