Chủ tịch Quốc hội: Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cần chú trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới
BVCL - Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh An Giang tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực dự báo, tham mưu, đề xuất giải quyết hiệu quả các tình huống, thực hiện tốt công tác đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
--Quảng cáo--- banner