Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2023-2025
BVCL - Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) khóa 77 đang diễn ra tại New York (Mỹ), lúc 11 giờ 45 ngày 11/10 (22 giờ 45 cùng ngày, theo giờ Việt Nam), Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 với số phiếu 145/193. 
--Quảng cáo--- banner