Lạng Sơn: Tạo đà phát triển kinh tế - xã hội xuyên suốt năm 2022

Tin nhanh 24h | Quang Thái | 16:42 07/04/2022

BVCL - Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Với tinh thần quyết tâm bứt phá, thực hiện đạt và vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm. Qua triển khai thực hiện, lĩnh vực kinh tế của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế - xã hội đạt được nhiều tín hiệu tích cực

Theo báo cáo, tổng diện tích gieo trồng các loại cây trong quý I đạt 30.739 ha, tăng 25,5% so với cùng kỳ. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ; các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh cho 26 sản phẩm. Tỉnh đã tạm ứng 100 tỷ đồng từ ngân sách cho 10 huyện để thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới năm 2022. Kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh: số tiêu chí bình quân 01 xã đạt 14,03 tiêu chí/xã.

khu-kinh-te-cua-khau-dong-dang-lang-son-duoc-lua-chon-la-khu-kinh-te-cua-khau-trong-diem-tap-trung-dau-tu-phat-trien-giai-doan-2021-2025.png
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được lựa chọn là khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm tập trung đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

Đối với phát triển kinh tế cửa khẩu, khu vực cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị đã được điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỷ lệ 1/500. Huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất kinh doanh tại khu vực cửa khẩu; đôn đốc, hỗ trợ các Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng các khu chức năng.

Trong quý I/2022, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, làm giảm năng lực thông quan, thường xuyên gây tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất khẩu tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục thông báo tạm thời dừng tiếp nhận hàng hóa đến cửa khẩu của tỉnh nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo cơ sở để duy trì và tăng hiệu suất thông quan, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp hai bên. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quý I là 800 triệu USD, đạt 14,5% kế hoạch.

Về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành giao kế hoạch đầu tư công với tổng số vốn đã phân bổ (chưa bao gồm vốn chương trình MTQG) là 2.498,3 tỷ đồng. Trong quý I, đã khởi công mới 03 dự án (Cải tạo sửa chữa đường tỉnh ĐT. 239 (Pác Ve - Điềm He) đoạn từ Km15+700 đến Km23+500; Trường mầm non 2 xã Minh Sơn; Cải tạo, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh), giá trị khối lượng thực hiện các dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công ước 420 tỷ đồng, đạt 16,8% kế hoạch. Kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công 413 tỷ đồng, đạt 16,5% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định, chỉ số sản xuất công nghiệp quý I tăng 6,4% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ quý I đạt 5.953 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch, tăng 7,35% so với cùng kỳ. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định và an toàn, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt 34.050 tỷ đồng, tăng 1,8% so với 31/12/2021. Hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa ổn định, thông suốt, an toàn. Dịch vụ bưu chính, viễn thông được cải thiện, nâng cao về chất lượng.

Bên cạnh đó, tổng lượng khách du lịch quý I/2022 đạt 755.950 lượt khách, đạt 22% kế hoạch, tăng 7,9 % so với cùng kỳ; doanh thu 277 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch. Lạng Sơn đã ban hành và triển khai kế hoạch mở cửa an toàn, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của Ban Quản lý Công viên Địa chất Lạng Sơn; tiếp tục chuẩn bị các nội dung liên quan đến xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022

nganh-y-te-tiep-tuc-dam-bao-4-tai-cho-chu-dong-dap-ung-cac-cap-do-dich-co-the-xay-ra.jpg
Ngành y tế tiếp tục đảm bảo “4 tại chỗ” chủ động đáp ứng các cấp độ dịch có thể xảy ra

Thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, các Nghị quyết kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả chủ đề năm 2022 là “siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chiến lược "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Các đơn vị y tế đảm bảo “4 tại chỗ” chủ động đáp ứng các cấp độ dịch có thể xảy ra. Tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng; phấn đấu hết quý II/2022 trồng rừng mới đạt trên 60% kế hoạch. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch. Phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 ngay khi trung ương phân bổ vốn cho tỉnh; xây dựng Kế hoạch về chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 – 2025.

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan xuất, nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh. Triển khai lập và điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và lập nhiệm vụ Quy hoạch chung cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, Hợp tác xã trong bối cảnh dịch COVID-19. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Rộn ràng ngày hội tòng quân
Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2023 tại các địa phương sẽ diễn ra trong 5 ngày. Trong đó, ngày 6/2 sẽ có 19 tỉnh, thành phố tổ chức lễ giao nhận quân gồm: Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế.