Cái giá phải trả của cô sơn nữ từng là nạn nhân trở thành bị cáo
BVCL - Dưới bàn tay “đạo diễn” của Quang Thị Xu, cô bé Lô Thị Xình đã trở thành đàn bà nơi đất khách khi mới 14 tuổi. Cuộc sống xoay vần, mọi thứ có thể tốt đẹp lên theo thời gian nhưng đoạn ký ức đầy tủi nhục ấy có lẽ Lô Thị Xình phải mất cả cuộc đời để gói ghém…
--Quảng cáo--- banner