Hải Dương phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh
BVCL - Trong 9 tháng năm 2022, kinh tế tỉnh Hải Dương đã có sự phục hồi nhanh và rõ nét. Những tháng cuối năm, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, ngành hàng, các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề, các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn đã vào vụ hoặc sắp thu hoạch ở địa phương.
--Quảng cáo--- banner