Kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm vi phạm liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á

Tin nhanh 24h | Quỳnh Như | 17:22 13/10/2022

BVCL - Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng và 8.926 đảng viên bằng các hình thức. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức đảng và 4.179 đảng viên, có 1.209 cấp uỷ viên (chiếm 29,93%).

a1.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị

UBKT Trung ương tổ chức vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương với 69 điểm cầu trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, và thi hành kỷ luật đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 33.857 tổ chức đảng và 189.293 đảng viên, có 42.333 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 546 tổ chức đảng và 649 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; trong đó phải thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 90 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng và 78 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.894 tổ chức đảng, 6.204 đảng viên; Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; phòng chống buôn lậu; giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống; thực hiện trách nhiệm nêu gương; thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư của Tập đoàn FLC…

UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 17.429 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 7.717 tổ chức.

Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp giám sát 23.967 tổ chức đảng và 74.336 đảng viên, có 23.577 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Qua giám sát, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 42 tổ chức và 98 đảng viên; yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; đề nghị, yêu cầu thu hồi, hủy bỏ các quy định, kết luận, quyết định trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chỉ đạo thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức đảng và 8.926 đảng viên bằng các hình thức. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức đảng và 4.179 đảng viên, có 1.209 cấp uỷ viên.

UBKT các cấp giải quyết tố cáo 32 tổ chức đảng và 670 đảng viên; cấp ủy và UBKT các cấp giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của 83 đảng viên. Kiểm tra về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 2.038 tổ chức đảng; kiểm tra 26.161 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí…

a2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị ở đầu cầu UBKT Trung ương

Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm, UBKT Trung ương và UBKT các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao với khối lượng công việc rất lớn, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong 9 tháng đầu năm 2022 của cấp ủy và UBKT các cấp, đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt.UBKT Trung ương, cấp ủy, UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về việc kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Điển hình là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 200 tổ chức đảng, hơn 200 đảng viên liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó UBKT Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức đảng, cấp ủy, UBKT các cấp kiểm tra 188 tổ chức đảng, 181 đảng viên; qua kiểm tra, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 73 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 16 tổ chức đảng và 28 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng có liên quan thi hành kỷ luật một số đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới theo thẩm quyền.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua đó là: Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự coi trọng, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, một số UBKT chưa thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; việc xác định đối tượng, nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát ở một số địa phương, đơn vị còn dàn trải, hình thức, chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa thực sự đi vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm hoặc những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được kiểm tra, giám sát kịp thời…

Về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên. Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Hai là, tiếp tục tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng,hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ; phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo; Thông báo kết luận số 26-TB/BCĐTW, ngày 23/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội (trọng tâm là công tác cán bộ; xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu...).

Tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao.Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương kịp thời tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về UBKT Trung ương. Trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc của Công ty Việt Á. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương.

Năm là, quan tâm công tác xây dựng Ngành, chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT theo hướng tinh gọn, hoạt động, hiệu lực, hiệu quả; bố trí đủ cán bộ nơi còn thiếu; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, luân chuyển cán bộ kiểm tra theo nội dung Kết luận số 23 ngày 10/12/2021 của Ban Bí thư.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Tháng 4/2023, dự kiến khởi công dự án cải tạo 7 ga đường sắt phía Bắc
BVCL - Dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc có tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 475 tỷ đồng.
 • Khởi tố, bắt giam Giám đốc trung tâm sát hạch lái xe ở Hòa Bình
  Pháp luật12 giờ trước
  BVCL - Ngày 21/3, thông tin từ VKSND tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Viết Tuấn (Giám đốc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ ở xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn), ông Đỗ Hồng Quân (Tổ trưởng Giáo viên dạy lý thuyết) và ông Nguyễn Ngọc Khuyên (Tổ trưởng Giáo viên thực hành) thuộc trung tâm này về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
 • Ngõ cụt của những kẻ lạc bước giang hồ
  Câu chuyện pháp đình12 giờ trước
  BVCL - Tô Nhựt Khanh (tự Phát, SN 1993, quê Tiền Giang) rẽ bước làm “anh chị” sau một vụ hủy hoại tài sản. Tiếng tăm của Khanh như thỏi nam châm hút nhiều thành phần bất hảo, gây án tạo rúng động, bất ổn địa phương. Trong phiên tòa xét xử Khanh, các bị cáo đều vô cùng ân hận vì sự bốc đồng, nông nổi nhất thời như ngõ cụt chặn đứng tương lai cuộc đời
 • Đoàn Thanh niên TANDTC kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  Tòa án16 giờ trước
  BVCL - Sáng 21/3, Đoàn Thanh niên TANDTC đã tổ chức Lễ mít tinh Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023).