Cần chuẩn mực khi dùng mạng xã hội, tránh sự cố đáng tiếc
BVCL - Mạng xã hội (MXH) đang là phương tiện truyền thông, giải trí phổ biến được nhiều người sử dụng. Bên cạnh những lợi ích, nó cũng nảy sinh không ít vấn đề. Không ít cá nhân lợi dụng MXH để đăng thông tin sai sự thật hoặc có ứng xử thiếu văn hóa, cần phải chấn chỉnh.
--Quảng cáo--- banner