Từ 21/7, người dân hoàn thiện thủ tục đăng ký, khai báo phương tiện online như thế nào?
BVCL - Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký xe, đặc biệt là trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19, Cục Cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT (csgt.vn).
--Quảng cáo--- banner