Kim Thành (Hải Dương): Doanh nghiệp ngang nhiên sử dụng chất thải rắn san lấp dự án
BVCL - Doanh nghiệp đang ngang nhiên sử dụng hàng vạn m3 chất thải rắn là những vật liệu thừa, sản phẩm lỗi của các đơn vị sản xuất bê tông đúc sẵn, hay còn được giới trong nghề gọi là “xà bần” để san lấp mặt bằng dự án trái phép. Tuy nhiên sự việc vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.
--Quảng cáo--- banner